| Serviam+ | Onze leden | Artikels | Activiteiten | Contact | Home |
Onze leden
Wat doen zeDe + bij onze ledenLoopbaanOp kaart     Abante     CLBBesox     Dienstbetoon           HDI     Le Cap     Le Tournaisis     Notarissen     Sodalis     Accuria     Wij helpen     Nat. Patroons.disclaimer

Handel, diensten & industrie vzw (HDI)

Arbeidstraat 122, 9300 Aalst
Eedverbondkaai 122a, 9000 Gent
Tel.: 053 70 70 27
Fax: 053 70 71 07
info@hdi.be
http://www.hdi.be